சின்னத்தம்பி பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வு?

Result as per date 11-02-2019

வனத்துறையே வளர்க்கலாம்

0%

காட்டுக்குள் விட வேண்டும்

0%

அதன் போக்கில் விட்ரலாம்

0%

காட்டை அழிச்சுட்டு கேள்வியா

0%
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 0
This Poll is Closed !