சின்னத்தம்பி பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வு?

Result as per date 11-02-2019

வனத்துறையே வளர்க்கலாம்

17.19%
745 Votes

காட்டுக்குள் விட வேண்டும்

22.64%
981 Votes

அதன் போக்கில் விட்ரலாம்

14.93%
647 Votes

காட்டை அழிச்சுட்டு கேள்வியா

45.23%
1,960 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 4,333
This Poll is Closed !