சின்மயியின் பரபரப்பு புகார்கள்?

நியாயமானதே

22.1%
5,870 Votes

நம்ப முடியலையே

27.79%
7,382 Votes

விசாரணை நடத்தினால் நல்லது

33.65%
8,939 Votes

ஒன்றும் புரியலைங்க

16.47%
4,375 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 26,566
Thank you for voting