சின்மயியின் பரபரப்பு புகார்கள்?

நியாயமானதே

22.09%
5,859 Votes

நம்ப முடியலையே

27.8%
7,374 Votes

விசாரணை நடத்தினால் நல்லது

33.66%
8,928 Votes

ஒன்றும் புரியலைங்க

16.45%
4,362 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 26,523
Thank you for voting