சின்மயியின் பரபரப்பு புகார்கள்?

நியாயமானதே

22.1%
5,868 Votes

நம்ப முடியலையே

27.79%
7,381 Votes

விசாரணை நடத்தினால் நல்லது

33.65%
8,937 Votes

ஒன்றும் புரியலைங்க

16.46%
4,372 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 26,558
Thank you for voting