சீன பொருட்களை புறக்கணிப்பது பலன் தருமா?

Result as per date 20-06-2020

நிச்சயம் தரும்

53.8%
4,598 Votes

தராது

25.01%
2,137 Votes

செய்து பார்க்கலாம்

21.19%
1,811 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 8,546
This Poll is Closed !