சூர்யா படங்கள் எதிர்காலத்தை கணிக்கிறதா?

ஆமா, ஆச்சரியமா இருக்கு

35.39%
344 Votes

யதேர்ச்சையாக நடக்குது

43.83%
426 Votes

இன்னும் 2 படம் வரட்டும் பார்ப்போம்

20.78%
202 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 972
Thank you for voting