சென்னை, நெல்லையில் குறைந்த வாக்குகள் பதிவானது எதைக் காட்டுகிறது?

வருத்தத்திற்குரியது

28.85%
2,523 Votes

சென்னை வழக்கம் போலத்தானே

26.06%
2,279 Votes

நெல்லை எதிர்பார்க்கவில்லை

14.46%
1,264 Votes

கொரோனா அச்சம் காரணமாக இருக்கலாம்

30.63%
2,678 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 8,744
Thank you for voting