சேனல்களின் அதிகபட்ச கட்டணம் ரூ.12 என டிராய் உத்தரவு

வரவேற்கத் தக்கது

25%
348 Votes

பிற சேனல்களின் கட்டணத்தை கூட்டுவார்கள்

15.95%
222 Votes

கட்டணமே வேண்டாம், பழைய முறை தேவை

59.05%
822 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 1,392
You have already voted