சேனல்களின் அதிகபட்ச கட்டணம் ரூ.12 என டிராய் உத்தரவு

வரவேற்கத் தக்கது

25.05%
349 Votes

பிற சேனல்களின் கட்டணத்தை கூட்டுவார்கள்

15.94%
222 Votes

கட்டணமே வேண்டாம், பழைய முறை தேவை

59.01%
822 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 1,393
Thank you for voting