சோபியா, குட்கா ரெய்டு குறித்து ரஜினி கருத்து கூற மறுப்பு