ஜெ.வை அப்பல்லோவில் நான் பார்க்கவே இல்லை- விவேக்

அட அப்புறம்

57.58%
1,967 Votes

உண்மையா இருக்கும்

11.91%
407 Votes

நிச்சயம் பொய்

30.5%
1,042 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 3,416
Thank you for voting