தசரா எப்படி கொண்டாடுகிறீர்கள்?

சொந்த ஊர் வந்தாச்சு

25.07%
2,290 Votes

குடும்பத்தோட டூர்

8.05%
735 Votes

டிவில சிறப்பு நிகழ்ச்சி பார்க்கிறேன்

23.01%
2,102 Votes

லீவு கிடைக்கல பாஸ்

43.87%
4,007 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 9,134
Thank you for voting