தடுப்பூசி இருப்பை மாநில அரசுகள் வெளியில் சொல்லக் கூடாது - மத்திய அரசு உத்தரவு

தவறான உத்தரவு

58.22%
2,323 Votes

சரியானதுதான்

5.16%
206 Votes

வெளிப்படைத்தன்மை வேண்டும்

36.62%
1,461 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 3,990
Thank you for voting