தடுப்பூசி இருப்பை மாநில அரசுகள் வெளியில் சொல்லக் கூடாது - மத்திய அரசு உத்தரவு