தமிழகத்திற்குப் புதிய பட்ஜெட் தேவையா?

கண்டிப்பாக தேவை

72.3%
107 Votes

தேவையில்லை

27.7%
41 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 148
Thank you for voting