தமிழகத்தில் எப்போது பள்ளிகளைத் திறக்கலாம்?

ஜூலையில் திறக்கலாம்

38.3%
558 Votes

ஆகஸ்ட்

18.26%
266 Votes

செப்டம்பர்

24.91%
363 Votes

ஆன்லைனில் நடத்தலாமே

18.53%
270 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 1,457
You have already voted