தமிழகத்தில் எப்போது பள்ளிகளைத் திறக்கலாம்?

ஜூலையில் திறக்கலாம்

38.32%
558 Votes

ஆகஸ்ட்

18.27%
266 Votes

செப்டம்பர்

24.86%
362 Votes

ஆன்லைனில் நடத்தலாமே

18.54%
270 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 1,456
Thank you for voting