தமிழகத்தில் கலந்துகட்டி வானிலை உள்ளதே, உங்கள் ஊரில் இப்போ என்ன கிளைமேட்?

செம வெயில்

20.68%
457 Votes

ஜில் ஜில் குளிர்

30.95%
684 Votes

நல்ல மழைங்க

9.59%
212 Votes

மேக மூட்டம்தான்

38.78%
857 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 2,210
You have already voted

More Polls