தமிழக அரசின் பட்ஜெட்?

Result as per date 09-02-2019

வாவ்

14.01%
1,923 Votes

சொல்லும்படி இல்லை

26.26%
3,604 Votes

பரவாயில்லை

10.45%
1,434 Votes

சம்பிரதாய பட்ஜெட்

49.28%
6,764 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 13,725
This Poll is Closed !