தமிழக அரசின் பட்ஜெட்?

Result as per date 09-02-2019

வாவ்

14.02%
1,924 Votes

சொல்லும்படி இல்லை

26.25%
3,604 Votes

பரவாயில்லை

10.45%
1,434 Votes

சம்பிரதாய பட்ஜெட்

49.28%
6,765 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 13,727
This Poll is Closed !