தமிழக பட்ஜெட் எப்படி இருக்கு?

சிறப்பு

22.19%
1,234 Votes

பரவாயில்லை

14.92%
830 Votes

சுமார்தான்

17.04%
948 Votes

எதிர்பார்த்த மாதிரி இல்லை

45.85%
2,550 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 5,562
Thank you for voting