தலைமை நீதிபதிக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் போர்க்கொடி

ஆச்சரியமாக உள்ளது

15.07%
1,574 Votes

அதிர்ச்சியளிக்கிறது

29.46%
3,077 Votes

உடனே சரி செய்யப்பட வேண்டும்

55.48%
5,795 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 10,446
Thank you for voting