தலைமை நீதிபதிக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் போர்க்கொடி

ஆச்சரியமாக உள்ளது

15.09%
1,577 Votes

அதிர்ச்சியளிக்கிறது

29.45%
3,079 Votes

உடனே சரி செய்யப்பட வேண்டும்

55.46%
5,798 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 10,454
Thank you for voting