தலைமை நீதிபதிக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் போர்க்கொடி

ஆச்சரியமாக உள்ளது

15.08%
1,576 Votes

அதிர்ச்சியளிக்கிறது

29.45%
3,077 Votes

உடனே சரி செய்யப்பட வேண்டும்

55.47%
5,796 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 10,449
Thank you for voting