தவறு யார் பக்கம்?

Result as per date 05-09-2018

சோபியா

16.81%
3,902 Votes

தமிழிசை

53.24%
12,361 Votes

இருவர் மீதும்

19.72%
4,578 Votes

கொடுமை!

10.23%
2,375 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 23,216
This Poll is Closed !