தவறு யார் பக்கம்?

Result as per date 05-09-2018

சோபியா

16.81%
3,899 Votes

தமிழிசை

53.26%
12,352 Votes

இருவர் மீதும்

19.72%
4,573 Votes

கொடுமை!

10.21%
2,368 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 23,192
This Poll is Closed !