தவறு யார் பக்கம்?

Result as per date 05-09-2018

சோபியா

16.81%
3,896 Votes

தமிழிசை

53.27%
12,347 Votes

இருவர் மீதும்

19.72%
4,570 Votes

கொடுமை!

10.2%
2,364 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 23,177
This Poll is Closed !