தவறு யார் பக்கம்?

Result as per date 05-09-2018

சோபியா

16.78%
3,902 Votes

தமிழிசை

53.22%
12,372 Votes

இருவர் மீதும்

19.75%
4,591 Votes

கொடுமை!

10.25%
2,383 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 23,248
This Poll is Closed !