தாம்பரம், ஆவடியில் புதிய போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகங்கள் என்ற அறிவிப்பு

நல்ல முடிவு

75.2%
3,700 Votes

கூடுதல் அலுவலகங்கள் தேவை

15.16%
746 Votes

பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்

9.63%
474 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 4,920
Thank you for voting