தாம்பரம், ஆவடியில் புதிய போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகங்கள் என்ற அறிவிப்பு