திமுகவின் இயல்பை மாற்ற முயல்கிறாரா பிகே?

ஆம்

31.73%
2,678 Votes

அப்படியெல்லாம் இல்லை

17.62%
1,487 Votes

தேர்தலுக்குப் பிறகு தெரியும்

30.74%
2,595 Votes

பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்

19.91%
1,681 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 8,441
Thank you for voting