திமுகவின் இயல்பை மாற்ற முயல்கிறாரா பிகே?

ஆம்

31.71%
2,678 Votes

அப்படியெல்லாம் இல்லை

17.61%
1,487 Votes

தேர்தலுக்குப் பிறகு தெரியும்

30.73%
2,595 Votes

பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்

19.95%
1,685 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 8,445
Thank you for voting