திமுகவின் இயல்பை மாற்ற முயல்கிறாரா பிகே?

ஆம்

35.66%
220 Votes

அப்படியெல்லாம் இல்லை

18.31%
113 Votes

தேர்தலுக்குப் பிறகு தெரியும்

22.85%
141 Votes

பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்

23.18%
143 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 617
Thank you for voting