திருப்பூர் கூட்டத்தில் மோடி பேச்சு?

சூப்பர்

17.36%
961 Votes

சுமார்

12.28%
680 Votes

கவனிக்கலை

70.36%
3,895 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 5,536
You have already voted