திருவாரூர் இடைத் தேர்தலை இப்போது நடத்தலாமா, கூடாதா?

Result as per date 07-01-2019

நடத்தக் கூடாது

25.16%
1,509 Votes

தாராளமாக நடத்தலாம்

41.77%
2,505 Votes

நிவாரணப் பணிகள் தொடர வேண்டும்

21.79%
1,307 Votes

என்னன்னு சொல்ல

11.27%
676 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 5,997
This Poll is Closed !