திருவாரூர் வேட்பாளரைத் தேர்வு செய்ய அதிமுக தடுமாறுகிறதா?