தேமுதிக தனித்துப் போட்டியிட வேண்டுமா.. அல்லது கொடுப்பதை வாங்கிக் கொண்டு அதிமுக அணியில் நீடிக்க வேண்டுமா?

தனித்துப் போட்டியிட வேண்டும்

43.88%
6,438 Votes

கூட்டணி அவசியம்

56.12%
8,233 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 14,671
Thank you for voting