தேமுதிக தனித்துப் போட்டியிட வேண்டுமா.. அல்லது கொடுப்பதை வாங்கிக் கொண்டு அதிமுக அணியில் நீடிக்க வேண்டுமா?