நகர்ப்புறங்களிலும் சலூன் கடைகளைத் திறக்க வேண்டும் - தலைவர்கள் வலியுறுத்தல்

Result as per date 24-05-2020

தாராளமாக திறக்கலாம்

23.36%
2,499 Votes

சென்னையில் திறக்காதீங்க

14.92%
1,596 Votes

அவசரப்பட வேண்டாம்

29.74%
3,182 Votes

பாதுகாப்பு இருந்தால் திறக்கலாம்

31.98%
3,421 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 10,698
This Poll is Closed !