நளினி உள்ளிட்ட 7 பேரை இப்போதாவது விடுதலை செய்யுமா அரசு?