நவம்பர் 1ம் தேதி தமிழ்நாடு நாள் - தமிழக அரசு அறிவிப்பு