நீட் தேர்வுக்கு எதிரான தீர்மானத்தை அதிமுக ஆதரித்தது, எடப்பாடிக்கு முதல்வர் நன்றி தெரிவித்தது

அரசியல் நாகரிகம்

67.11%
4,421 Votes

வரவேற்க தக்கது

17.18%
1,132 Votes

வழக்கமான நிகழ்வுதான்

15.71%
1,035 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 6,588
Thank you for voting