நோட்டாவை விட பாஜகவால் கூடுதல் வாக்கு வாங்க முடியுமா.. அமைச்சர் சவால்

அதிமுக வாங்குமா முதலில்

32.5%
886 Votes

சபாஷ் சரியான கேள்வி

29.71%
810 Votes

கண்டிப்பாக வாங்கும்

5.5%
150 Votes

அங்கிட்டுப் போய் விளையாடுங்க

32.28%
880 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 2,726
Thank you for voting