நோட்டாவை விட பாஜகவால் கூடுதல் வாக்கு வாங்க முடியுமா.. அமைச்சர் சவால்

அதிமுக வாங்குமா முதலில்

32.27%
873 Votes

சபாஷ் சரியான கேள்வி

29.83%
807 Votes

கண்டிப்பாக வாங்கும்

5.43%
147 Votes

அங்கிட்டுப் போய் விளையாடுங்க

32.46%
878 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 2,705
Thank you for voting