பரவும் கொரோனா- முன்கூட்டியே வாக்கு எண்ணிக்கை சரியா?