பெரியாரிசத்தை ஒழிப்பேன் என்று கூறிய நபருக்கு அதிமுக பதில் அளிக்காமல் இருப்பது?

Result as per date 09-04-2021

அதிர்ச்சி தருகிறது

79.71%
8,211 Votes

நியாயமானதுதான்

20.29%
2,090 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 10,301
This Poll is Closed !