பெரியாரிசத்தை ஒழிப்பேன் என்று கூறிய நபருக்கு அதிமுக பதில் அளிக்காமல் இருப்பது?

அதிர்ச்சி தருகிறது

79.72%
8,208 Votes

நியாயமானதுதான்

20.28%
2,088 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 10,296
Thank you for voting