மதுரை, கோவை சிபிஎம் வேட்பாளர்கள் எப்படி?

சூப்பர்

33.33%
1 Votes

சரியில்லையே

0%

மதுரை சூப்பரோ சூப்பர்

0%

இன்னும் வெயிட்டா இறக்கியிருக்கலாம்

0%

பார்க்கலாம்

66.67%
2 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 3
Thank you for voting