மதுவுக்கு எதிராக எந்தக் கட்சி ஆத்மார்த்தமாக போராடுகிறது?

Result as per date 10-05-2020

ஒரு கட்சியும் கிடையாது

80.18%
9,719 Votes

எல்லா எதிர்க்கட்சிகளும்

19.82%
2,402 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 12,121
This Poll is Closed !