மாணவிகள் படிக்கும் பள்ளிகளுக்கு தனி ஆசிரியைகள் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்ற யோசனை?

அபத்தமானது

16.2%
548 Votes

சரியானதே

60.62%
2,050 Votes

தேவையில்லாதது

23.18%
784 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 3,382
Thank you for voting