மீனாட்சி அம்மன் கோவில் தீ விபத்துக்கு காரணம் சதி- பொன்னார்

பயங்கர கண்டுபிடிப்பு

43.02%
7,499 Votes

இப்படி பேசுறதுதான் சதி

46.35%
8,080 Votes

உண்மைதான்

10.62%
1,852 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 17,431
Thank you for voting