மீனாட்சி அம்மன் கோவில் தீ விபத்துக்கு காரணம் சதி- பொன்னார்