மோடி தமிழகத்தில் போட்டியிட்டால் ஜெயிப்பாரா?

தோற்பார்

77.93%
4,664 Votes

ஜெயிப்பார்

15.47%
926 Votes

தெரியாது

2.04%
122 Votes

பார்ப்போம்

4.56%
273 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 5,985
You have already voted