யாருடைய பட்ஜெட் நல்லாருக்கு?

Result as per date 03-02-2019

ஜேட்லியின் முந்தைய பட்ஜெட்கள்

5.21%
283 Votes

பியூஷ் கோயல் பட்ஜெட்

25.85%
1,404 Votes

எதுவுமே சரியில்லை

62.11%
3,373 Votes

எல்லாமே சூப்பர்

6.83%
371 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 5,431
This Poll is Closed !