யாருடைய பட்ஜெட் நல்லாருக்கு?

Result as per date 03-02-2019

ஜேட்லியின் முந்தைய பட்ஜெட்கள்

5.22%
284 Votes

பியூஷ் கோயல் பட்ஜெட்

25.87%
1,407 Votes

எதுவுமே சரியில்லை

62.04%
3,374 Votes

எல்லாமே சூப்பர்

6.86%
373 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 5,438
This Poll is Closed !