ரஜினி மக்களின் நாடித் துடிப்பை பார்த்து அரசியலுக்கு வர வேண்டும்- அமைச்சர் உதயகுமார்