ராணுவத்தை விட ஆர்.எஸ்.எஸ். வலிமையானது: மோகன் பகவத்

கண்டிக்கத்தக்கது

24.55%
1,561 Votes

சரியாக சொல்லியிருக்கார்

9.42%
599 Votes

ஆர்எஸ்எஸ்ஸை மீண்டும் தடை செய்யனும்

66.03%
4,199 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 6,359
You have already voted