ராணுவத்தை விட ஆர்.எஸ்.எஸ். வலிமையானது: மோகன் பகவத்

கண்டிக்கத்தக்கது

24.54%
1,561 Votes

சரியாக சொல்லியிருக்கார்

9.43%
600 Votes

ஆர்எஸ்எஸ்ஸை மீண்டும் தடை செய்யனும்

66.02%
4,199 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 6,360
Thank you for voting